พรชีวินทร์ มลิพันธุ์
วันที่ 19/10/2010 จำนวนผู้เยี่ยมชม 3501 คน
 • ประวัติโดยย่อ :
  • ชื่อ - นามสกุล :
   พรชีวินทร์ มลิพันธุ์
  • สาขา :
   ทัศนศิลป์
  • ที่อยู่ :

   หมู่ ๑๓๓/๔  ซอย วัดสนามเหนือ ถนน สุขาประชาสรรค์ ๑  อำเภอ ปากเกร็ด
    ๑๑๑๒๐

  • การศึกษา :

   ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย) คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • รางวัลที่เคยได้รับ :

   ๒๕๓๕ - รางวัลที่ ๒ ในการประกวดศิลปกรรม “ พู่กันทอง” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
   พระบรมราชินีนาถจัดโดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
   ๒๕๓๙ - รางวัลชนะเลิศภาพประกอบหนังสือประเภทส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
   ๒๕๔๒ - รางวัลที่ ๓ ในการประกวดศิลปกรรม “ พู่กันทอง” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จัดโดย
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
   ๒๕๔๓ - รางวัลชนะเลิศในการประกวดภาพจิตรกรรมต้นแบบภาพปัก เพื่อใช้ในโครงการศิลปาชีพ จัดโดย
   หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  • ผลงานที่ผ่านมา :

   ๒๕๔๗ - ศิลปกรรม “แม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
   พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
   - เขียนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ “สมเด็จย่า” เข้าร่วมประมูลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กพิการทางสมอง
   จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
   ๒๕๔๘ - ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม “ Erotica Valentine” ร่วมกับคณาจารย์หมวดวิชาพื้นฐาน
   คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
   - ร่วมแสดงผลงานภาพเขียนสีน้ำเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากมหันตภัยคลื่นยักษ์สึนามิ
   โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค

 • ภาพนำเสนอ :
  01
  01